Selection from an Artist’s Life

SELECTION FROM AN ARTIST’S LIFE

 

Selection from an Artist’s Life is a selection of my short films made between 2005 and 2013.

The themes of my films transcend personal mythology, touching on all creative people.  They tell the story of moments in the creative process that put the artist in an often tragicomic situation.

As a painter, I have often noticed how many comic situations can be involved in the process of making a work, even a tragic one. We stand in front of our works in earnest, at the exhibition we explain the depth of our ideas, and at the same time our minds erupt with an inner laughter, remembering all that happened during those weeks, those months, until the work has taken its final shape.

Through my films, I bring to life the situations that arise during the process of creation, which become invisible in front of the finished work. In this way, the works I see in my shots had to be destroyed in order to make this event visible.

The films deal with time, loneliness, transience, the struggle with death – all the luxuries that poison the endless time given to creation, and which often drive the artist to the brink of madness. Counterbalanced by moments of celebration, a successful work of art, the juicy moments of love spent in the company of Muse – the dark side of life contrasted with the beauty that momentarily protects one from the horrors. Between these two forces we stand…

I set up a piano in the gallery space to encourage visitors to the exhibition to freely give their voices to the film.

 

Exhibition, Gallery Sculptor, Helsinki, 2014  (foto:Nea Lindgrén)

 

Exhibition, Gallery Sculptor, Helsinki, 2014  (foto:Nea Lindgrén)

 

Exhibition, Gallery Sculptor, Helsinki, 2014  (foto:Nea Lindgrén)

 


Exhibition, Gallery Fuga, Budapest, Hungary 2019

 

Exhibition, Gallery Fuga, Budapest, Hungary 2019

 

Exhibition, Gallery Fuga, Budapest, Hungary 2019

 

Exhibition, Gallery Fuga, Budapest, Hungary 2019

 

Selection from an Artist’s Life on valikoitu kokoelma vuosina 2005-2013 syntyneitä lyhytelokuviani.

Elokuvieni teemat astuvat yli henkilökohtaisen mytologian koskettaen kaikkia luovia ihmisiä.  Ne kertovat luomistyön aikana tapahtuvista hetkistä, jotka asettavat taiteilijan usein tragikoomiseen tilanteeseen.

Maalarina olen monesti huomannut, kuinka paljon koomisia tilanteita  voi sisältyä traagisenkin teoksen valmistumisprosessiin. Vakavina seisomme teostemme edessä, näyttelyssä selittelemme ideoidemme syvyyttä ja samaan aikaan mielessämme purkautuu sisäinen nauru, muistellessamme mitä kaikkea tapahtuikaan noiden viikkojen, kuukausien aikana, kunnes teos on saanut viimeisen muotonsa.

Elokuvillani tuon esiin niitä luomistyön aikana syntyneitä tilanteita, jotka valmistuneen teoksen edessä muuttuvat näkymättömiksi. Näin otoksissani nähtävät teokset oli tuhottava saadakseni näkyväksi tämän tapahtuman.

Elokuvat käsittelevät aikaa, yksinäisyyttä, katoavaisuutta, painia kuoleman kanssa- kaikkea sitä ylellisyyttä, mikä myrkyttää luomistyölle annettua loputonta aikaa, ja mikä monesti ajaa taiteilijan hulluuden partaalle. Vastapainona ovat juhlahetket, onnistunut teos, Muusan seurassa vietetyt mehevät  lemmenhetket – elämän pimeän puolen vastakohtana kauneus, joka suojelee ihmistä hetkellisesti kauheuksilta. Näiden kahden voiman välissä seisomme…

Asetin galleriatilaan pianon yllyttääkseni näyttelyssä kävijöitä vapaasti antamaan äänen elokuvalle.

 

Selection from an Artist’s Life – Le siége de L’air,  (film 02:21)

 

Selection from an Artist’s Life – Le siége de L’air II.  (film 02:00)

 

Selection from an Artist’s Life –The Critics  (film 01:54)

 

Selection from an Artist’s Life -L’ art pour l’ art  (film 03:05)

 

Selection from an Artist’s Life –The Birth of Woman  (film 02:46)

 

Selection from an Artist’s Life –Epilog  (film 03:45)

 

Selection from an Artist’s Life –The Artist and Death  (film 04:26)

 

 

FILMS

Le siége de L’air – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2013
Poem by Hans Arp – Le Siége de L’air
Music: Sándor Vály

 

 

The Critics – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ”  2013
Poem by Kurt Schwitters
Music: Sándor Vály and Nea Lindgrén

 

Le siége de L’air II. – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2013

Poem by Hans Arp – Le Siége de L’air II
Music: Sándor Vály

 

The Point – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2013
The Point
Music: Sándor Vály

 

L’ art pour l’ art – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2013
L’ art pour l’ art
Music: Sándor Vály

 

Blind Painting – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2013
Poem by Hans Arp – Sekundenzeiger
Music: Sándor Vály

 

Epilog – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2013
with Nea Lindgrén
Music: Sándor Vály

 

The Artist and Death – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2015
with Juha Valkeapää
Music: Mikael Jurmu, Éva Polgár, Sándor Vály

 

Dadatalk – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2013
with Nea Lindgrén
Poem by Hugo Ball – Karawane
voices: J.K.Ihalainen and Juha Valkeapää
Dadatalk – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2013
with Nea Lindgrén
Poem by Hugo Ball – Karawane
voices: J.K.Ihalainen and Juha Valkeapää
Dadatalk – Excerpts from Sándor Vály film ” Selection from an Artist’s Life ” 2013
with Nea Lindgrén
Poem by Hugo Ball – Karawane
voices: J.K.Ihalainen and Juha Valkeapää
Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna