selected life

SELECTED LIFE – ONE HUNDRED THOUSAND YEARS OF SOLITUDE
(Pori Art Museum, 2012)

The Selected Life exhibition is an audiovisual installation consisting of ten films and sculptures. The films were shot in Finland and abroad, including Italy. The exhibition and the associated publication explore the life and identity of an artist. The framework of the piece is the history of art, its turning points in particular, as well as the entire history of humanity, not forgetting humour and the joy of life. In temporal terms, the exhibition covers the artist’s work from a period of one decade.

One Hundred Thousand Years of Solitude, 2009-2011

 

One Hundred Thousand Years of Solitude, 2009-2011

 

One Hundred Thousand Years of Solitude, 2009-2011

Selected Life -näyttely on audiovisuaalinen installaatio, joka koostuu kymmenestä elokuvasta sekä veistoksista. Elokuvat on kuvattu Suomessa sekä ulkomailla, mm. Italiassa. Näyttely sekä siihen liittyvä julkaisu pohtivat taiteilijaelämää ja taiteilijuutta. Viitekehyksenä on taiteen historia, erityisesti taiteenhistorian taitekohdat taiteen sekä ihmiskunnan historia, huumoria ja elämäniloa unohtamatta. Ajallisesti näyttely käsittää taiteilijan työskentelyn yhden vuosikymmenen ajalta.

 

One Hundred Thousand Years of Solitude, 2009-2011

 

Table of Giotto, 2009-2011

 

Table of Giotto, 2009-2011

 

Table of Giotto, 2009-2011

 

Table of Giotto, 2009-2011

 

Table of Giotto, 2009-2011

 

Table of Giotto, 2009-2011

 

Table of Giotto, 2009-2011

 

Table of Giotto, 2009-2011

 

Mondrian Variations


For the painter Piet Mondrian (1872-1944) music was a source of inspiration. He loved dancing, and often the rhythms of music and dance found their way into his paintings. One of his most famous paintings is Broadway Boogie-Woogie. Artist Sándor Vály and composed-musician Éva Polgár have notated Mondrian’s paintings, creating an audiovisual work from them. The premiere of the work will be performed at the Pori Art Museum in May 2012. The composition will be interpreted by Éva Polgár on the piano and artist Sándor Vály on the sampler.

Mondrian Variations

 

Mondrian Variations

Taidemaalari Piet Mondrianille [1872–1944] musiikki oli inspiraation lähde. Hän rakasti tanssimista ja usein musiikin ja tanssin rytmit siirtyivät hänen maalauksiinsa. Maalaus Broadway Boogie- woogie on yksi tunnetuimmista maalauksistaan. Taiteilija Sándor Vály ja säveltäjä-muusikko Èva Polgár ovat nuotittaneet Mondrianin maalauksia ja luoneet niistä audiovisuaalisen teoksen. Teoksen kantaesitys on Porin taidemuseossa toukokuussa 2012. Konserttiosuuden tulkitsevat Éva Polgár pianolla sekä taiteilija Sándor Vály samplerilla.

Mondrian Variations

Bruegel Variations

Sándor Vály has studied the paintings of Flemish painter Pieter Bruegel (1525-1569) discovering in them sounds, rhythm and notes. Together with composer-musician Nikoletta Máté they notated the paintings, creating an audiovisual work from them. The premiere of the work was in the Temppeliaukio Church in Helsinki in 2008. The composition was interpreted by Éva Polgár on the piano and artist Sándor Vály on the sampler. The Bruegel Variations exhibition is an audiovisual installation comprising a video of the concert, a documentary on Pieter Bruegel, and the notations.

Bruegel Variations

 

Bruegel Variations

Sándor Vály on tutkinut flaamilaisen maalarin Pieter Bruegelin [1525-1569] maalauksia, ja löytänyt niistä ääntä, rytmiä ja säveliä. Yhdessä säveltäjä-muusikko Nikoletta Mátén kanssa he nuotittivat maalaukset ja loivat niistä audiovisuaalisen teoksen. Teoksen kantaesitys oli Temppeliaukion kirkossa, Helsingissä vuonna 2008. Konsertin tulkitsivat Éva Polgár flyygelillä sekä taiteilija Sándor Vály samplerilla. Bruegel Variations -näyttely on audiovisuaalinen installaatio, jonka muodostuu konserttitaltioinnista, Pieter Bruegel dokumentista sekä nuottinnoksista. 

Bruegel Variations

 

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna