dionysos suites

© Sándor Vály All Rights Reserved

YOUNG DIONYSOS

We are here not for your entertainment. If you are here for entertainment, go home. We are offering you the cathartic experience of pain, the one needed for every creation, for every piece made by humans.

”Young Dionysos” is about authority, madness, breaking the boundaries, unpredictability, scandals, depth, ecstasy, and sexuality. In this concert it comes out as sound, noise and music. This concert is part of a bigger audiovisual production that combines music, painting, dance and performance.

 

YOUNG DIONYSOS PART VI. (Gallery Himmelblau, Tampere Biennale, Tampere, 2016)

 

foto:Nea Lindgrén

 

foto:Nea Lindgrén

 

YOUNG DIONYSOS PART IV-V.  (Mad House, Helsinki 2016.)

Sándor Vály – piano
Sunny Seppä: Loop, sampler and program

 

Foto: Saara Autere

 

foto:Nea Lindgrén

 

.

 


Young Dionysos_Exhibition_Palazzo Lucarini, Italy 2021

 

Young Dionysos_Exhibition_Palazzo Lucarini, Italy 2021

 

YOUNG DIONYSOS PART III.
(Titanik Gallery, Turku. 2016)
.

Young Dionysos, film (part II) 18:55 min 2015 dancer Salla-Maria Santos

Young Dionysos is a growing work that combines sound, form and movement. Young Dionysos is a story of the intensive and cathartic experience of existence without which nothing man.made would exist. Young Dionysos is a one-night even that I experienced at the Dionysus festival in Greece when I was 15 years old. Young Dionysos is a critique of Christian mythology. Young Dionysos is an orgy of vitalism. Young Dionysos is a feast.

 

Young Dionysos, film (part II) 18:55 min 2015 dancer Salla-Maria Santos

 

YOUNG DIONYSOS PART I-II.
(with Mikael Jurmu)

 

foto:Nea Lindgrén

 

foto:Nea Lindgrén

 

foto:Nea Lindgrén

 

foto:Nea Lindgrén

 

foto:Nea Lindgrén

 

foto:Nea Lindgrén

 

 

Otteita työpäiväkirjasta.

098 Taiteessa olemme tekemisissä todellisuuden kanssa. Emme tarvitse enää unennäköä. Jos poistamme taiteelta unen ominaisuudet, kohtaamme todellisuuden. Seisomme vastakkain elämän tapahtumien jatkumon kanssa, mikä on taiteen perusta.

099 Kristillinen mytologia on punonut maailmasta unikuvia, joilla ei ole paljonkaan tekemistä todellisuuden kanssa. Se on halunnut antaa ihmisestä toisenlaisen kuvan kuin millainen hän oikeas­taan on. Tästä seurauksena ihminen on tukahduttanut seksuaalisuutensa, muuttanut sen neuroottiseksi perversioksi, joka on syvän kuolemanpelon kyllästämä – ja lopulta myös syvän elämänpelon kyllästämä.

116 Ihminen on halunnut tukahduttaa kaksi suurta aluetta itsessään. Seksuaalisuuden ja kuoleman. Kumpikin niistä on iskenyt takaisin neuroosin muodossa. Poljetut, kielletyt energiat ovat taipuvaisia itsetuhoon. Ne ovat ihmistä vastaan, ne ovat luontoa vastaan. Tukahduttaminen johtaa kuolemanpelkoon.

156 Jokainen elämän ilmentymä kumpuaa vaistojen maailmasta. Taide on ruumiinrakenteesta syntyvien vaistojen sielullista ilmaisua. Taide on orgasminkaipuuta, täydellisyyden kokemisen kaipuuta.

187 Muinaisaikojen taiteen todellisuus puhutteli maailmaa ottaen huomioon kaikki tuntemukset. Se kutsui vastaanottajansa totaaliseen kokemukseen. Myöhemmin taide on jakautunut ja sen eri alueet ovat etääntyneet todellisuudesta. Se ei kerro enää kokemisesta vaan kuvaamisesta.

189 Muinaisaikojen taide perustui synestesiaan. Aistien yhteensulautumiseen ilman rajoja. Synestesia on muisto muinaisaikojen taiteesta, samanaikaisesti soivista aisteista maailman näyn edessä.

231 Meidän on kuoltava jokaiseen aktiin, kuoltava jokaiseen luomukseen, voidaksemme syntyä joka kerran uudelleen.

242 Emme voi välttää elämän ylevää draamaa, kuten emme voi välttää kuolemaakaan. Elämä on lyhyt, ja sen lyhyyden haluan omalla vapaudellani täyttää siten, että se saa merkityksen ja arvon.

246 Täyttää elämä – ohjata luova energiamme työhön. Tehdä työtä, tunnistaa, koskettaa… murtautua ulos elämää tukahduttavista raameista, kaikki energiat vapauttaen ja ottamalla ne totaalisesti käyttöön. Vapauttaa, uudelleenjärjestää, johdattaa taiteen kielellä takaisin ruumiin, sielun ja hengen yhtenäisyys.

288 Luodessaan ihminen on alaston.

289 Alastomuus merkitsee sen kursailemattomuuden ylintä astetta, joka kulkee käsi kädessä luomisenvapauden kanssa.

304 Piano on yksi täydellisimmistä soittimista. Juuri siksi tarvitsen tätä soitinta sanottavani ilmaisemiseen. Tu­houtuminen on vain näennäistä. Esineen tuhoutuminen ei ole sen idean tuhoa. Jokaisella koskettimen lyön­nillä syntyy ääniä. Elämänenergian synnyttämiä ääniä, joista muodostuu musiikkia.

326 Ilman ihmistä soitin on kuollut esine, vain ihminen voi itsensä kautta antaa sille transsendentaalisuuden. Virtaamaan saatetut energiat saavat muodon ja merkityksen ihmisen kautta.

355 Jokainen koskettimen lyönti on tabujen repimistä rieka-leiksi, kahtiareväistyneisyyden ylittävän terveen elä­män yhteenliittämistä. Jos haluamme ymmärtää luontoa, meidän on vapauduttava tästä rikkonaisuuden tunteesta. Vain eheinä pystymme ylittämään rajan, sen yli astuessamme meistä tulee kykeneviä kommunikoi­maan luonnon kanssa. Kun astumme oman kahtiareväistyneisyytemme rajan yli, kysymystemme laatu muuttuu toiseksi, asettelemme ne toisella tavalla. Emme ole enää yksin, emme tunne enää yksinäisyyttä.

 

YOUNG DIONYSOS PART VII  /  Act I-VII  /   Films and paintings

Details from the film (Young Dionysos/ act IV)

 

Details from the film (Young Dionysos/ act III)

 

Details from the film (Young Dionysos/ act IV)

 

Young Dionysos/ act III film, 2015

 

Young Dionysos/ act I, 2015,  270 x 250 cm

 

Young Dionysos/ act II, 2015,  270 x 250 cm

 

Young Dionysos/ act III, 2015,  270 x 250 cm

 

Young Dionysos/ act IV, 2015,  270 x 250 cm

Young Dionysos_Exhibition_Palazzo Lucarini, Italy 2021

 

Young Dionysos/ act IV,  film, 2015

Retrospektív_Selected Works_ Exhibition_Palazzo Lucarini, Italy 2021

 

Retrospektív_Selected Works_ Exhibition_Palazzo Lucarini, Italy 2021

 

 

Dionysos Partiture no. VI. 210 X 190 cm

 

 

SUITES

 

 

Dionysos Suite No 4, film 07:17 min 2019

 

Dionysos Suite No 5, performance, italy 2018

 

 

Dionysos Suite No 4, performance, italy 17:56 min, 2018

 

Dionysos Suite No 1, film 16 min 2017

 

Dionysos Suite No 1 210 x 190 cm 2017

 

Dionysos Suite No 2, film 05:14 min 2017

 

Dionysos Suite No 2 210 x 190 cm 2017

 

 

L’Après-midi d’un satyre

 

L’Aprés-midi ou d’un satyre no. XII. 2017, 110 x 80 cm

 

L’Aprés-midi ou d’un satyre no. XI. 2017, 110 x 80 cmm

 

L’Aprés-midi ou d’un satyre no. VIII. 2017, 110 x 80 cmm

 

 L’Aprés-midi ou d’un satyre no. V. 2017, 110 x 80 cm

 

 

 

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna